Trang chủ Sản phẩm Linh kiện - Vật tư Dây silicone
40

Dây silicone

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm bằng silicone chịu oxy hóa dùng để chia khí ozone, hòa tan ozone trong nước dùng với các máy Ozone công nghiệp.